İntörn Mühendislik Eğitimi

22.09.2017 Saat 09.00-16.30 arasında AKM (Atatürk Kültür Merkezi) de intörn eğitimi yapılacaktır. Tüm intörnlerin katılması zorunludur.

Program bitiminde öğrencilere, sigorta giriş bildirgeleri, resmi yazıları, sertifikaları  verilecektir.

Katılmayanların resmi evrakları sonrasında öğrencilere teslim edilmeyecektir.

2017-2018 İntörnlük tarihleri

2017-2018 Güz dönemi İntörn öğrencilerinin İntörnlüğe başlama tarihleri 25.09.2017,

bitirme tarihleri ise 12.01.2018 dir.

Not: 22.09.2017 günü ise intörn olacak öğrencilere intörn eğitimi verilecektir.

yeri ve saati daha sonra ilan edilecektir.

INTORN RAPORLARI

İntörnlerin raporlarının İntörn Akademik Danışmanlarına tesliminin son günü 29.05.2017.

Akademik Danışmanlarına elden veya kargo ile teslim edebilirler. Teslimattaki ulaşma sorumluluğu İntörnlere aittir.