İntörn Mühendislik Eğitimi

22.09.2017 Saat 09.00-16.30 arasında AKM (Atatürk Kültür Merkezi) de intörn eğitimi yapılacaktır. Tüm intörnlerin katılması zorunludur.

Program bitiminde öğrencilere, sigorta giriş bildirgeleri, resmi yazıları, sertifikaları  verilecektir.

Katılmayanların resmi evrakları sonrasında öğrencilere teslim edilmeyecektir.