INTORN RAPORLARI

İntörnlerin raporlarının İntörn Akademik Danışmanlarına tesliminin son günü 29.05.2017.

Akademik Danışmanlarına elden veya kargo ile teslim edebilirler. Teslimattaki ulaşma sorumluluğu İntörnlere aittir.