• 0 342 317 20 07

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İntörnlük yapması için Endüstri Mühendisliğinden 7 öğrenci alacaktır.

Mülakat 22 Ağustos 2019 saat:10.00 da Mühendislik Dekanlık toplantı salonunda yapılacaktır.