• 0 342 317 20 07

2022-2023 Güz Dönemi (1.Dönem) İntörn Takvimi 

http://itak.gantep.edu.tr/upload/files/2022-2023%201_D%C3%96NEM%20%C4%B0NT%C3%96RN%20TAKV%C4%B0M%C4%B0%20(S).docx

 

PROTOKOLÜ OLAN FİRMALAR http://itak.gantep.edu.tr/upload/files/F%C4%B0RMALAR%202022-2023%201_D%C3%96NEM.xlsx

 

İNTÖRN EĞİTİMİ İÇİN İTAK OFİSİNE TESLİM EDİLMESİ GEREKEN BELGELER (KARİYER PROGRAMI DAHİLİNDE) 

 

 

YABANCI FİRMALAR İÇİN 

 

NOT:DAHA ÖNCE PROTOKOL İMZALANAN FİRMALARIN PROTOKOL GÖNDERMELERİNE GEREK YOKTUR.  

 

İNTÖRNLÜK RAPOR FORMATI :http://itak.gantep.edu.tr/upload/files/2023%20%C4%B0NT%C3%96RN%20RAPOR%20FORMAT.docx