• 0 342 317 20 07

Uygulamalı Eğitim yapan öğrenciler rapor aldıkları takdirde raporlarını 1(bir) hafta içerisinde İntörn Ofisine (itak@gantep.edu.tr) bildirmek zorundadır, aksi takdirde cezai müeyyidelerle karşı karşıya kalacaklardır.