• 0 342 317 20 07

 

Gaziantep Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İTAK Sekreterliği

Gaziantep Üniversitesi,
Mühendislik Fakültesi Dekanlık Binası,
İntörn Ofisi 27310
Gaziantep / TÜRKİYE

EYLEM ÇAY

Tel     : 0 342 317 20 07
Faks : 0 342 360 10 41
E-posta: itak@gantep.edu.tr
 Twitter:  @gaun_itak
Facebook: Gaun Itak

 

Bölüm Koordinatör E-Posta Bölüm İrtibat
Makina Mühendisliği Bölümü Dr.Öğr.Üyesi Hakan ÇANDAR candar@gantep.edu.tr makbolsek@gantep.edu.tr
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Prof.Dr. Ergun Erçelebi ercelebi@gantep.edu.tr elkbolsek@gantep.edu.tr
İnşaat Mühendisliği Bölümü Prof.Dr. Aytaç Güven aguben@gantep.edu.tr insbolsek@gantep.edu.tr
Gıda Mühendisliği Bölümü Dr.Öğr.Üyesi Bülent Belibağlı belibagli@gantep.edu.tr gidbolsek@gantep.edu.tr
Fizik Mühendisliği Bölümü Doç. Dr. Vural Emir Kafadar kafadar@gantep.edu.tr fizik@gantep.edu.tr
Tekstil Mühendisliği Bölümü Doç.Dr. Züleyha Değirmenci degirmenci@gantep.edu.tr tekbolsek@gantep.edu.tr
Endüstri Mühendisliği Bölümü Dr.Öğr.Üyesi Alptekin Durmuşoğlu durmusoglu@gantep.edu.tr endbolbsk@gantep.edu.tr
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Dr.Öğr.Üyesi H.İbrahim İçoğlu icoglu@gantep.edu.tr metalurjisek@gantep.edu.tr