• 0 342 317 20 07

İntörn Mühendislik

 

“İntörn Mühendislik”, ilk kez üniversitemizin uygulamaya koyduğu ve mühendislik eğitimindeki derslerini tamamlamış öğrencilerin son dönemlerini (yaklaşık 4 aylık kesintisiz olarak) sanayide geçirecek olan mezun durumundaki mühendisler için geliştirilen yeni bir yaklaşımdır. İntörn mühendislik bir “staj” değildir. Staj uygulamasının çok ötesinde, sanayide mühendis gibi görev almak ve çalışmalara katılmaktır. “İntörn Mühendisler” bir mühendis gibi sanayide çalışmalar yapmaktadırlar. Üniversitede aldıkları teorik ve pratik eğitimlerinin üzerine direkt olarak sanayideki uygulamaları da ekleyerek mühendis olarak sanayiye çıkmaya hazır olarak eğitilmektedirler. İntörn Mühendisler, tüm derslerini tamamladıktan sonra bu dönemlerin birinde sanayinin çalışma ve vardiya saatlerine uyarak zamanlarının tamamını sanayide ve üretim alanında, yani direkt olarak sahada geçirmektedirler.

İntörn Mühendislik ülke içinde özgün bir proje durumundadır. Anadolu’da bulunan sanayi şehirlerinin en büyük sorunu yetişmiş insan gücü sorunudur. Mezun olan mühendisler genellikle batıdaki kurumlarda işe başlamaktadırlar. Bu bağlamda Anadolu’da büyük bir teknik insan sorunu yaşanmaktadır. İntörn uygulaması sayesinde hem mühendislerin yeni kurumlarda işe başlamaları hem de firmalarla intörnler arasında ileriye yönelik iş akitlerinin yapılmaya başlaması Türkiye içinde istihdam bakımından önemli bir kazanım durumundadır. Hem yeni mezunlara iş yaratılması hem de sanayinin insan açığının kapatılması önemli bir aşama durumundadır.