• 0 342 317 20 07

 

İNTÖRN TAKİP KURULU (İTAK)

Tanımı:
Gaziantep Üniversitesi Mühendislik Fakültesi kapsamında yürütülen İntörn Mühendislik uygulamalarını takip ve kontrol eden kuruldur.

Amacı:
İntörn mühendislik uygulamalarının en verimli şekilde yürütülebilmesi amacıyla üniversite ve sanayi koordinasyonunu sağlamak.

Görevleri:
1. İntörn mühendislik uygulamalarının usul ve esaslarını belirlemek
2. Belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde İntörn mühendislik uygulamasının sorunsuz bir biçimde yürütülmesini takip etmek
3. İntörn mühendislik uygulamasına dâhil olacak kurum/kuruluş ve firmaları belirleyerek Gaziantep Üniversitesi ile protokol oluşturmak.

İTAK Komisyon Üyeleri:

  • Prof. Dr. Mustafa BAYRAM (Başkan)
  • Prof. Dr. Cem GÜNEŞOĞLU (Üye)
  • Dr.Öğr.Üyesi Seydi KAÇMAZ(Üye)
  • Eylem ÇAY (İTAK Sorumlusu)