• 0 342 317 20 07

  Rapor alan öğrencilerin  raporun bir nüshasını itak ofisine bir nüshasını ise firmaya götürmeleri gerekmektedir, firma öğrencinin raporlu olduğu süreyi izinli gösterecek, rapor süreleri  öğrencilerin toplam (8) sekiz gün olan devamsızlık sürelerinden düşülmeyecektir.